Badanie realizowane w ramach projektu: „EKO odpowiedzialni”

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Zebrane dane posłużą do identyfikacji grup respondentów biorących udział w badaniu, wg wieku, płci, wykształcenia oraz…

Czytaj dalej →

© PSEO 2014. All rights reserved.