„Święto Lasku Złotoryjskiego”, 24-10-2015 r.

„Święto Lasku Złotoryjskiego” pod takim hasłem odbyła się wspólna impreza integrująca mieszkańców Legnicy, zorganizowana przez Polskiego Stowarzyszenia Energii Odnawialnej w ramach realizowanego projektu pn.: „Lasek Złotoryjski miejscem obywatelskiego zaangażowania mieszkańców Legnicy” finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Święto lasku współorganizowane zostało przy ogromnym zaangażowaniu Klubu Mieszkańców „Agatka” Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, który użyczył swoich zasobów lokalowych.

Tu odbyło się wiele atrakcji: warsztaty ekologiczne i kreatywne, konkurs wiedzy o Lasku Złotoryjskim, spotkanie z pszczelarzem, wystawa pasieczna, a także prezentacje filmowe i multimedialne, kiermasz miodów oraz słodkie degustacje.

Ogrodnik miejski Urzędu Miasta Legnica – Pani Henryka Zdziech, przeprowadziła prezentację oraz lekcję o faunie i florze Lasku Złotoryjskiego, następnie przewodniczyła w spacerze ekologiczno- edukacyjny oraz wyprawie do lasku połączonej ze sprzątaniem terenu. Alternatywnie zainteresowani mieszkańcy wzięli udział w biegu do lasku, gdzie punktem zbornym dla biegaczy i spacerowiczów było ognisko na polanie.

Na koniec na wszystkich uczestników czekało wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.

Sobotnie spotkanie miało charakter integracji mieszkańców, którzy m.in.  brali udział w debatach oraz podsumowujący debaty, które odbywały się przez kilka ostatnich tygodni. Polskie Stowarzyszenie Energii Odnawialnej zaprosiło wszystkich mieszkańców Legnicy na spotkania, na których wspólnie zastanawiali się nad przyszłością terenu znanego jako Lasek Złotoryjski. Konsultacje miały na celu opracowanie wraz z mieszkańcami planu zagospodarowania opartego o ich pomysły i sugestie.

 

© PSEO 2014. All rights reserved.