Pomagamy w przygotowaniu opracowań diagnozujących aktualny stan i wskazujących możliwości wdrożenia potencjalnych rozwiązań z zakresu OZE w wybranych obiektach, w szczególności:

 • studiów wykonalności inwestycji,
 • studiów poprawy efektywności energetycznej,
 • audytów energetycznych,
 • audytów efektywności energetycznych.

Ww. dokumenty są podstawowym załącznikiem wymaganym przy składaniu wniosków o dofinansowanie konkretnych inwestycji w ramach programu PROSUMENT. Pomagamy również sporządzić sam wniosek do NFOŚiGW.

 

Podstawowe informacje o PROSUMENCIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił wyjątkowo atrakcyjny program wspierający rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Program ten umożliwia dofinansowanie mikroinstalacji OZE dla osób fizycznych, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

 

Co finansuje program PROSUMENT:

 • kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
 • małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
 • pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • mikrokogeneracje – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

 

Kto może dostać dotację

 • osoby fizyczne,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

 

Co jest objęte dotacją

W latach 2014-2015 dotacja wyniesie od 20 do 40 procent kosztów inwestycji w zależności od typu instalacji.

20-procentową dotację można otrzymać na:

 • źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

40-procentową dopłatę można otrzymać na:

 • systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,
 • mate elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,
 • mikrokogenerację – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

Po roku 2015 dotacje będą wynosić odpowiednio do 15 i 30 proc.
Maksymalny koszt instalacji objętej dofinansowaniem od 100 tys. zł do 450 tys. zł w zależności od typu instalacji
oraz tego, kto się stara o dotację.
Preferencyjny kredyt nie objęty dopłatą oprocentowany będzie tylko 1 proc. Maksymalny okres finansowania
15 lat.

Koordynator Projektu PSEO Energia, która zarabia
Karolina Jaczewska-Szymkowiak

© PSEO 2014. All rights reserved.