Powołano Społeczne Forum dla Lasku Złotoryjskiego

21-12-2015r. w kawiarni Ratuszowa odbyły się warsztaty, które miały na celu wypracować deklarację  określającą cele, formy, zasady współpracy w ramach Społecznego Forum dla Lasku Złotoryjskiego. Następnie obecne osoby podpisały wypracowaną deklarację, tym samym weszły w skład powołanego forum. Uczestnikami spotkania byli m.in. Pan Tadeusz Krzakowski – Prezydenta Miasta, Pani Jadwiga Zienkiewicz – Zastępca Prezydenta, Pani Henryka Zdziech – Ogrodnik Miejski.

Społeczne Forum dla Lasku Złotoryjskiego to osoby fizyczne, organizacje, przedstawiciele różnych środowisk, którzy będą chcieli kontynuować działania na rzecz Lasku Złotoryjskiego i pełnić rolę partnera społecznego dla Urzędu Miasta w kwestiach dotyczących lasku.

http://fakty.lca.pl/legnica,news,56796,Konsultacje_w_sprawie_Lasku_Z_otoryjskiego_na_finiszu.html

 

deklaracja SFdLZ

 

 

© PSEO 2014. All rights reserved.