Fotowoltaika to dziedzina nauki zajmująca się przemianą (konwersją) energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Urządzenia, w których taka zamiana zachodzi można nazwać generatorami fotowoltaicznymi – są to generatory prądu stałego. Podstawowym elementem generatora fotowoltaicznego dowolnych wymiarów jest ogniwo fotowoltaiczne – przyrząd półprzewodnikowy (najczęściej krzemowy) – w kształcie cienkiej płytki z naniesionymi elektrodami.


To właśnie ogniwa fotowoltaiczne przetwarzają światło słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną. Łącząc ze sobą pojedyncze ogniwa można uzyskać pożądane parametry elektryczne (prąd i napięcie) – mające praktyczne zastosowanie. Taki zespół ogniw umieszczony w hermetycznej obudowie osadzonej wewnątrz stalowej ramy staje się niezależnym generatorem energii elektrycznej zwanym modułem fotowoltaicznym. Połączenie wielu modułów nazywane jest z kolei panelem fotowoltaicznym i najczęściej to właśnie panele stanowią podstawę użytkowego systemu fotowoltaicznego.

Korzyści z instalacji fotowoltaicznych, do własnego wykorzystania:

  • Obniżenie kosztów prowadzenia działalności
  • Zmniejszenie zależności od dostawców energii
  • Obniżenie emisji gazów cieplarnianych
  • Marketing ekologiczny ,poprawa wizerunku firmy


Przykładowa kalkulacja kosztów:

  • Instalacja o mocy 4 kWp
  • Koszt instalacji – 27 500 zł netto
  • Ilość wyprodukowanej energii w roku – 65 00 kW/H
  • Średnia cena zakupu energii 0,50 zł za 1 kW/h
  • Rocznie instalacja wyprodukuje energii za 3 250 zł
  • Zwrot inwestycji po 6 latach (przy uwzględnianiu wzrostu cen energii rzędu 2,6 % rocznie)

© PSEO 2014. All rights reserved.