Powołano Społeczne Forum dla Lasku Złotoryjskiego

21-12-2015r. w kawiarni Ratuszowa odbyły się warsztaty, które miały na celu wypracować deklarację  określającą cele, formy, zasady współpracy w ramach…

Czytaj dalej →

Inni piszą o projekcie – LSM

W Magazynie Legnickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej (nr 4/2015r.) jest opublikowana informacja o Święcie Lasku Złotoryjskiego, które zorganizowano wspólnie  z Klubem Mieszkańców…

Czytaj dalej →

Wręczenie certyfikatów dla wolontariuszy/ankieterów 21-12-2015r.

      21-12-2015r. zostały wręczone certyfikaty udziału w projekcie „Lasek Złotoryjski” dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej tzw. „Henrykówki”, tj. ZSTiO…

Czytaj dalej →

Inni piszą o projekcie – przychodnia weterynaryjna.

Środowiska i organizacje, które zaangażowały się  w projekt,  publikują w różnych formach informacje o projekcie i aktualności. Pan Jerzy Legień…

Czytaj dalej →

Warsztaty partycypacyjnego planowania/zagospodarowania przestrzeni Lasku Złotoryjskiego 19 i 30-11-2015r.

19 i 30 listopada  2015r. w szkole ZSTiO tzw.”Henrykówce” w Legnicy  odbyły się kolejne działania w ramach realizowanego projektu pn.:…

Czytaj dalej →

Inni piszą o projekcie – tygodnik Konkrety

W spacerze badawczym w dniu 17-12-2015r. oraz warsztatach planowania partycypacyjnego w dniu 19-12-2015r. brał udział m.in. fotoreporter Tygodnika Regionalnego Konkrety….

Czytaj dalej →

Spacer badawczy po Lasku Złotoryjskim 17-11-2015r.

Zgodnie z zapowiedzią, we wtorek 17-11-2015r. odbyło się kolejne spotkanie/działanie w ramach realizowanego projektu pn.: „Lasek Złotoryjski miejscem obywatelskiego zaangażowania…

Czytaj dalej →

Warsztaty partycypacyjnego planowania połączone ze spacerem badawczym, 17-11-2015r.

Zgodnie z zapowiedzią, we wtorek 17-11-2015r. planowane jest kolejne działanie w ramach realizowanego projektu pn.: „Lasek Złotoryjski miejscem obywatelskiego zaangażowania…

Czytaj dalej →

„Święto Lasku Złotoryjskiego”, 24-10-2015 r.

„Święto Lasku Złotoryjskiego” pod takim hasłem odbyła się wspólna impreza integrująca mieszkańców Legnicy, zorganizowana przez Polskiego Stowarzyszenia Energii Odnawialnej w…

Czytaj dalej →

Zaproszenie na „Święto Lasku Złotoryjskiego”, sobota, 24-10-2015 r.

Zaproszenie na spotkanie integracyjne mieszkańców „Święto Lasku Złotoryjskiego” oraz EKO-BAZAR PSZCZELI organizowane przez KM „Agatka” LSM w Legnicy oraz Polskie…

Czytaj dalej →

© PSEO 2014. All rights reserved.