Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 01/2014

17:36 | Prawo i Polityka |

w numerze m.in.:

  • Pomoc państwa dla sektora energetycznego
  • Granice ingerencji Prezesa URE w treść stosunków cywilnoprawnych w sferze energetyki
  • Energia niekoniecznie od firmy energetycznej − wyniki badania w zakresie zmiany sprzedawcy

1

© PSEO 2014. All rights reserved.