Badanie realizowane w ramach projektu: „EKO odpowiedzialni”

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Zebrane dane posłużą do identyfikacji grup respondentów biorących udział w badaniu, wg wieku, płci, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania (gminy).

Sposób wypełniania ankiety:
Należy wybrać jedną z odpowiedzi. Dopuszczalne jest zaznaczenie kilku odpowiedzi  – każdorazowo taka możliwość została wskazana w treści pytania. W polu inne istnieje możliwość wpisania dowolnej odpowiedzi.

 

Badanie realizowane w ramach projektu: "EKO odpowiedzialni"

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Zebrane dane posłużą do identyfikacji grup respondentów biorących udział w badaniu, wg wieku, płci, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania (gminy).

Sposób wypełniania ankiety:
Należy wybrać jedną z odpowiedzi. Dopuszczalne jest zaznaczenie kilku odpowiedzi - każdorazowo taka możliwość została wskazana w treści pytania. W polu inne istnieje możliwość wpisania dowolnej odpowiedzi.

*Wymagane
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  z książek
  z telewizji
  z prasy
  z dodatkowych zajęć/ warsztatów
  ze szkoły podczas lekcji
  z Internetu
  od rodziców
  od dzieci
  z ulotek
  inne
  Wpisz jedną odpowiedź na wiersz
  Nigdy nie podawaj w Formularzach Google swoich haseł.
  100%. Gotowe.

 

© PSEO 2014. All rights reserved.