Badanie realizowane w ramach projektu: „EKO odpowiedzialni”

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Zebrane dane posłużą do identyfikacji grup respondentów biorących udział w badaniu, wg wieku, płci, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania (gminy).

Sposób wypełniania ankiety:
Należy wybrać jedną z odpowiedzi. Dopuszczalne jest zaznaczenie kilku odpowiedzi  – każdorazowo taka możliwość została wskazana w treści pytania. W polu inne istnieje możliwość wpisania dowolnej odpowiedzi.

 

Badanie świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska
Formularz Badanie świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska nie przyjmuje już odpowiedzi.
Jeśli uważasz, że to pomyłka, skontaktuj się z jego właścicielem.
Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google. Zgłoś nadużycie - Warunki korzystania z usługi

 

© PSEO 2014. All rights reserved.