Badanie realizowane w ramach projektu: „EKO odpowiedzialni”

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Zebrane dane posłużą do identyfikacji grup respondentów biorących udział w badaniu, wg wieku, płci, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania (gminy).

Sposób wypełniania ankiety:
Należy wybrać jedną z odpowiedzi. Dopuszczalne jest zaznaczenie kilku odpowiedzi  – każdorazowo taka możliwość została wskazana w treści pytania. W polu inne istnieje możliwość wpisania dowolnej odpowiedzi.

 

Formularz Badanie świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska nie przyjmuje już odpowiedzi.

Jeśli uważasz, że to pomyłka, skontaktuj się z jego właścicielem.

 

© PSEO 2014. All rights reserved.