Ustawa o odnawialnych źródłach energii

19:40 | Prawo i Polityka |

Pełny tekst Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt ustawy z dnia 04.10.2012r. Wersja 2.0.1.    tekst ustawy     uzasadnienie    …

Czytaj dalej →

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 04/2014

17:48 | Prawo i Polityka |

w numerze: Informacja na temat planów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze w latach 2014 − 2028

Czytaj dalej →

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 03/2014

17:44 | Prawo i Polityka |

w numerze m.in.: Udzielanie zgody przez Prezesa URE na budowę gazociągu bezpośredniego − wybrane problemy Kodeksy sieci − instrument regulacji…

Czytaj dalej →

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 02/2014

17:40 | Prawo i Polityka |

w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2013 r.

Czytaj dalej →

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 01/2014

17:36 | Prawo i Polityka |

w numerze m.in.: Pomoc państwa dla sektora energetycznego Granice ingerencji Prezesa URE w treść stosunków cywilnoprawnych w sferze energetyki Energia niekoniecznie…

Czytaj dalej →

Badanie realizowane w ramach projektu: „EKO odpowiedzialni”

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Zebrane dane posłużą do identyfikacji grup respondentów biorących udział w badaniu, wg wieku, płci, wykształcenia oraz…

Czytaj dalej →

Konferencja

18:16 | Prawo i Polityka |

Polskie Stowarzyszenie Energii Odnawialnej wraz z partnerem biznesowym Solaris Group organizowało Konferencję pt. . Tematem konferencji było przedstawienie programu NFOSiGW…

Czytaj dalej →

© PSEO 2014. All rights reserved.